New opening: Kappo Andō
New opening: Kappo Andō

From Sushi Anaba: [ENG BELOW] "Kære alle, Det er med stolthed og glæde i stemmen at vi, sammen med Henrik Andō Levinsen, snart åbner en ny restaurant: Kappo Andō Stedet ligger på Øster Farimagsgade 93, på Østerbro, og kommer til at hedde Kappo Andō («Andō» i daglig tale), og som navnet lidt indikerer, så er der tale om en japansk-inspireret kappo-stil restaurant med to faste menuer, og hver anden søndag har vi tiltænkt at køre et seat i counter med á la carte. Kappo refererer til den japanske køkkenstil fra Osaka, som lægger sig lidt imellem den helt uformelle pub-agtige izakaya og den formelle rituelle kaiseki. Kappo foregår i counter, traditionelt med á la carte, men nu oftest med set menu og kokke der laver mad bag counteren. Menuen vil både byde på både fisk, grønt og det vigtigste element fjerkræ, men også andre typer kød, som bliver tilberedt på yakitori-grill, og der vil være et stort udvalg af vin, sake, og nøje udvalgte øl, te/kaffe og long drinks. Der kommer flere kokke ind fra Japan, som glæder sig at komme til Danmark. Det bliver mad som skal udfordre og vi ville ikke kunne gøre det uden de japanske kokke, som på trods af deres unge alder, har en bred erfaring fra bl.a yakitori, kaiseki/washoku, sushi, og moderne japansk mad. Åbningsdatoen forventes omkring november/december i år. Det er ikke andet end at sidde i spænding og væbne sig med tålmodighed på den store dag når dørene åbnes. Vi glæder os! [ENG] Dear all, It is with pride and joy in the voice that we, together with Henrik Andō Levinsen, will soon open a new restaurant: Kappo Andō The place is located on Øster Farimagsgade 93, on Østerbro, and will be called Kappo Andō ("Andō" in daily speech), and as the name slightly indicates, it is a Japanese-inspired kappo-style restaurant with two regular menus, and every other Sunday has v intending to drive a seat in the counter Med on the map. Kappo refers to Osaka's Japanese cuisine style, which lays a bit between the completely informal pub-like izakaya and the formal ritual kaiseki. Kappo takes place in the counter, traditionally with á la carte, but now most often with seen menu and chef cooking behind the counter. The menu will offer both fish, greens and the most important element poultry, but also other types of meat, which is prepared on the yakitori grill, and there will be a large selection of wine, sake, and carefully selected beer, tea/coffee and long drinks. More chefs are coming in from Japan, who are looking forward to coming to Denmark. It will be food that must be challenging and we wouldn't be able to do it without the Japanese chefs, who, despite their young age, have broad experience from among others. a yakitori, kaiseki/washoku, sushi, and modern Japanese food. The opening date is expected around November/December this year. It’s nothing but to sit in excitement and arm yourself with patience on the big day when the doors are opened. We are looking forward to it!

News

Lists

About